Công trình tiêu biểu

Phòng máy tính Gia Hòa 2A

Hệ thống âm thanh Viện kiểm sát Tỉnh

Phòng máy trường Trung học phổ thông Thành Phố Sóc Trăng