Màn hình 3 chân Tripod Dalite  TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 1.52×1.52m  Đường chéo (diagonal) 84”