Màn hình 3 chân Tripod Dalite  TRIPOD DALITE (84’’ x 84’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m  Đường chéo (diagonal) 120”