Màn hình treo tường Wall Dalite  WALL DALITE (120’’ x 96’’) 4:3  Kích thước (dimensions) 3.05×2.25m  Đường chéo (diagonal) 150”