Màn hình treo tường Wall Dalite  WALL DALITE (96’’ x 96’’) 1:1  Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m  Đường chéo (diagonal) 136”