Màn hình treo tường Wall Dalite WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m Đường chéo (diagonal) 100”