Màn hình treo tường Wall Dalite WALL DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 Kích thước (dimensions) 1.52×1.52m Đường chéo (diagonal) 84”