Hiển thị tất cả 2 kết quả

INTEL i3-12100

Socket: 1700, Intel Core thế hệ thứ 12 – Tốc độ: 3.30 GHz – 4.30 GHz (4 nhân, 8 luồng)

INTEL i3-12100F

– Socket: 1700, Intel Core thế hệ thứ 12 – Tốc độ: 3.30 GHz – 4.30 GHz (4 nhân, 8