Hiển thị tất cả 10 kết quả

QUẠT TREO ASIA TURBO X – 80W

Công suất: 80w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 104 m3/phút Số cánh quạt: 5 cánh Số tốc độ

QUẠT TREO ASIA TURBO X – 80W màu đen

Công suất: 80w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 104 m3/phút Số cánh quạt: 5 cánh Số tốc độ

QUẠT TREO BÁN CÔNG NGHIỆP 18’’ ASIA

Công suất: 80w Đường kính cánh: 49cm Lưu lượng gió:125 m3/phút Số cánh quạt: 5 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO BÁN CÔNG NGHIỆP 18’’ ASIA màu trắng

Công suất: 80w Đường kính cánh: 49cm Lưu lượng gió:125 m3/phút Số cánh quạt: 5 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ 2 DÂY ASIA màu xám

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 72 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ 2 DÂY ASIA màu xanh chuối non

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 72 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ 2 DÂY ASIA màu xanh thiên thanh

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 72 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ REMOTE ASIA màu xám

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 74 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ REMOTE ASIA màu xanh chuối non

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 74 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió:

QUẠT TREO TƯỜNG 16’’ REMOTE ASIA màu xanh thiên thanh

Công suất: 55w Đường kính cánh: 40cm Lưu lượng gió: 74 m3/phút Số cánh quạt: 3 cánh Số tốc độ gió: